การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

ณ ยุคสมัยปัจจุบันที่เต็มไปด้วย Opensource ที่มีประสิทธิภาพมากมาย ในกลุ่มของ Content Management System(CMS) มี Opensource หลายตัวที่ช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็น WordPress

ในบทความนี้เราจะเขียนถึงการสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆด้วย WordPress การใช้งาน WordPress นั้นง่ายมากเพียงแต่ไป Download WordPress Version ล่าสุดมา หลังจากเราทำการติดตั้ง ลงใน Folder Web ของ Webserver ที่เราใช้ อาจเป็น www, wwwroot, htdocs หรือ plublic_html

อันดับแรกหลังจากแตกไฟล์แล้ว เราต้องทำการสร้าง database เปล่าๆ ไว้

หลังจากนั้นเข้าไปที่หน้า admin ที่

หลังจากนั้นระบบจะให้เราทำการเลือก database โดยกรอกค่าต่างๆดังนี้

  1. ชื่อ database ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมา
  2. กำหนด host เป็น localhost
  3. กำหนดค่า username
  4. กำหนดค่า password
  5. prefix อาจเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ (แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยน)

ในการใช้งาน CMS หรือ เครื่องมือที่ช่วยสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆนั้น สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ เราจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขให้เฉพาะกับงานที่เฉพาะทางมากๆนั้นทำได้ยากกว่า ดังน้ันถ้าเรามีความต้องการที่ซับซ้อนหรือแตกต่างจากปกติที่ชาวบ้านเค้าทำกัน เราก็ไม่ควรเลือกใช้ CMS เข้ามาช่วย ควรจะเลือกสร้างเว็บไซต์แบบเขียนเองทั้งหมด

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *