เปิดอบรมหลักสูตร Excel Formular and Functions 15 สิงหาคม

หลักสูตรการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ Excel หรือ ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ มาบ้างแล้วแต่อยากจะรู้จักฟังก์ชั่นแบบเจาะลึกและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรนี้เราจะเลือกเอาฟังก์ชั่นที่จำเป็นต้องใช้งานบ่อยๆและช่วยให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะเวลา 1 วัน

รอบที่ 1 วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

เวลา 9:00-17:00 นาฬิกา

ราคา 2,500 บาท

สถานที่อบรม   อาคารอโศก ทาวเวอร์ (ตรงข้าม มศว.ประสานมิตร   ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี)

สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@irobust.co.th , thitiwit@irobust.co.th
หรือ 062-419-9498, 095-448-2314

Course Outline

บทที่ 1 การทำงานกับสูตรและเครื่องมือต่างๆ

 • การอ้างถึง Cell ทั้งแบบ Absolute และ Relative
 • เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
 • เครื่องมือสำหรับดูความสัมพันธ์ของสูตรกับ Cell ต่างๆ
 • การใช้งาน Hierarchy of Operations
 • การกำหนดชื่อของ Range
 • การทำ Dynamic Range
 • การอ้างถึงค่าข้าม Sheets
 • การอ้างถึงค่าแบบ 3D Reference
 • Shortcut ต่างๆสำหรับการใช้งานสูตร

บทที่ 2  IF และ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง

 • การสร้างทางเลือกโดยใช้ฟังก์ชั่น IF
 • การใช้ IF ซ้อน IF
 • การใช้ AND และ OR ในการสร้างเงื่อนไข

บทที่ 3 การใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา

 • การใช้งาน VLOOKUP และ HLOOKUP
 • การใช้งานฟังก์ชั่น VLOOKUP ซ้อนกันหลายชั้น
 • การใช้งานฟังก์ชั่น CHOOSE
 • การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH และ INDEX

บทที่ 4 ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ

 • การใช้งานฟังก์ชั่น COUNTIF,COUNTIFS
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ (DATEDIF, DATEVALUE, EDATE, EOMONTH )
 • การเพิ่มความสามารถด้วยการใช้ Array Formular
 • การจัดการกับ Error ด้วยฟังก์ชั่น IFERROR

 

เปิดอบรมหลักสูตร Excel 2013 Advance วันที่ 26-28 พฤศจิกายน

หลักสูตรการใช้งาน Excel ขั้นสูงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้ Excel มาบ้างแล้วและต้องการเจาะลึกลงไปในการใช้งาน Excel ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มเทคนิคเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วมากขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เทคนิคการใช้งานทั่วไป ไปจนถึงการสร้าง Macros ขึ้นมาใช้งานเอง

ระยะเวลา 3 วัน
เวลา 9:00-17:00 น.

ราคา 6,900 บาท

สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@irobust.co.th
หรือ 095-448-2314, 086-772-8899

Course Outline

บทที่ 1 เทคนิคต่างๆในการใช้งาน Excel

 • การปรับแต่ง AutoFill
 • การเลือกโดยใช้ Shortcut Key
 • การตั้งชื่อของ range
 • การเพิ่ม Menu เข้าไปใน Quick Access Toolbar
 • ความสัมพันธ์ของ Workbook, Worksheet และ Cell
 • การดึงข้อมูลช้าม Workbook และ Worksheet

บทที่ 2 การทำงานกับ Data

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Access
 • การนำเข้าข้อมูลจาก SQL Server
 • การเรียงข้อมูล (Sorting)
 • การกรองข้อมูล (Filtering)
 • การใช้งาน Data Validation
 • การลบข้อมูลที่ซ้ำกันออก

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 • Scenario Manager
 • Goal Seek
 • Data Table

บทที่ 4 การใช้งาน Functions

 • ฟังก์ชั่นในการสรุปผล (MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT)
 • ฟังก์ชั่นในการค้นหา (VLOOKUP, HLOOKUP)
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 • ฟังก์ชั่น IF สำหรับสร้างเงื่อนไข
 • ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับข้อความ

บทที่ 5 การตรวจสอบและการแก้ไขสูตร

 • การหาว่า Cell นี้ดึงข้อมูลจาก Cell ไหนมาคำนวนบ้าง ( Trace Precedents)
 • การหาว่า Cell นี้ถูกดึงข้อมูลไปใช้ที่ Cell ไหนบ้าง (Trace Deendents)
 • การตรวจสอบ Error ที่เกิดขึ้น
 • ประเภทของ Error ที่เกิดขึ้น
 • การติดตามค่าของตัวแปร

บทที่ 6 การใช้งาน Charts

 • การสร้าง Charts
 • การปรับแต่งรูปแบบของ Charts ที่สร้างขึ้น
 • การสร้าง Template ของ Charts
 • การใช้งาน Sparkline
 • การนำเอา Charts ที่สร้างขึ้นไปใช้งานร่วมกับ Word และ PowerPoint

บทที่ 7 Pivot Table และ Pivot Charts

 • ทำความรู้กกับลักษณะของ Pivot Table และ Pivot Charts
 • การสร้าง Pivot Table
 • การสรุปผลข้อมูลด้วย Pivot Table
 • การอ่านค่าจาก Pivot Table
 • การสร้าง Pivot Charts
 • การสร้าง Pivot Charts รูปแบบต่างๆ

บทที่ 8 การทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกัน

 • การแชร์ Workbook
 • การ Lock Workbook
 • การ Lock Worksheet
 • การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานเอกสาร (Permission)
 • การใช้งาน Track Changes
 • การใส่ comments เข้ามาในเอกสาร

บทที่ 9 การใช้งาน Macros เบื้องต้น

 • การเปิดใช้งาน Tab Developer
 • การ Record Macro เบื้องต้น
 • การเรียกใช้งาน Macro
 • การแก้ไข Macro ที่ได้ทำการบันทึกไว้