การตรวจสอบข้อมูลว่าเป็น number หรือไม่ใน JavaScript

number เป็น Data Type ชนิดหนึ่งใน JavaScript เป็นข้อมูลชนิดตัวเลข และเนื่องจากใน JavaScript มีเฉพาะ Number ไม่มี Integer ไม่มี Float ดังนั้นการเป็น Number จึงหมายถึงทั้ง จำนวนเต็มและทศนิยม ดังนั้นการ ตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นเป็น Number รึเปล่าจึงหมายถึงทั้งจำนวนเต็มและเลขทศนิยม

เราสามารถใช้ function isNaN() ในการตรวจสอบว่าตัวแปรนั้นเป็น Number หรือไม่ แต่ค่าที่ได้จากฟังก์ชั่นจะเป็น false เมื่อค่าที่ส่งเข้าไปเป็นตัวเลข เนื่องจากชื่อ ฟังก์ชั่นย่อมาจาก is Not a Number แสดงว่าจะ return true เมื่อข้อมูลไม่ใช่ตัวเลข

ตัวอย่างการใช้งาน

หรือใช้ในการทำ Validation

เราสามารถนำเอา function นี้ไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายๆรูปแบบที่เกี่ยวกับตัวเลข

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *