คณิตศาสตร์สำหรับการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 1

ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Logic ในบทความนี้จะเน้นเรื่อง Logic เพราะเป็นพื้นฐานที่ใช้กันบ่อย พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ลองมาดูกันว่าคิดเรื่อง Logic ยังไงให้ง่าย

เริ่มจาก ทบทวนเรื่องของ Logic กันก่อน

Logical Conjunction
p q pq
T T T
T F F
F T F
F F F

การใช้ And ถ้าตัวใดตัวนึงเป็น False ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น False ทันที

Logical Disjunction
p q pq
T T T
T F T
F T T
F F F

การใช้ OR ถ้าตัวใดตัวนึงเป็น True ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น True ทันที

Logical Negation
p ¬p
T F
F T

การใช้ NOT ผลลัพธ์จะเป็นค่าตรงข้าม

Exclusive Disjunction
p q pq
T T F
T F T
F T T
F F F

การใช้ Exclusive OR หรือ XOR ถ้า ค่าตรงข้ามกันเป็น TRUE เหมือนกันเป็น FALSE

อันนี้เป็นพื้นฐาน Logic ที่ต้องมี ตอนต่อไปจะพูดถึงการนำ Logic ไปใช้ใน if statement

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *