เปิดอบรมหลักสูตรการใช้งาน CodeIgniter วันที่ (14 – 18 มกราคม 2556)

หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงหลักการของ MVC โดยใช้ Codeigniter ซึ่งเป็น framework ที่มีขนาดเล็กและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย PHP มาเป็นอย่างดี โดยเราจะเน้นที่วิธีการออกแบบและใช้ประโยชน์จาก MVC Framework ให้ได้มากที่สุด

  • สถานที่เรียนอยู่ชั้น 10 อาคาร Software Park ตรงข้าม Central แจ้งวัฒนะ
  • เวลาเรียน 5 วัน
  • ราคา 10,000 บาท ถ้านำ Notebook มาเองลดเหลือ 8500 บาท

หรือสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/irobust

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายเข้าไปดูได้ที่ www.irobust.co.th

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th