การใช้งาน Twig Template Engine ตอนที่ 10

ในตอนนี้เราจะพูดถึงการใช้ expression ใน {{ … }} ซึ่งใน Twig จะเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะใช้  expression ได้

จากในตัวอย่างจะเป็นการแสดงผล username เป็นตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด

หรือการต่อข้อความ

 

expression ใน Twig จะทำการแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • Literals กลุ่มที่เกี่ยวกับ Data Type ใน PHP ทั้งเรื่องของ เลขทศนิยม, Array และอื่นๆ
  • Math กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ **(หมายถึงยกกำลัง) และ // (หมายถึง หารแล้วตัวทศนิยมออก)
  • Logic กลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของ Logic ตามชื่อ มี and, or, not แล้วก็ ()
  • Comparisons เป็นกลุ่มของการเปรียบเทียบ เช่น ขึ้นต้นด้วยตัว “A” รึเปล่า รวมทั้งการเปรียบเทียบด้วย Regular Expression ในกลุ่มนี้มี opertor อยู่ 3 ตัวคือ starts, ends และ matches
  • Containment เป็นการใช้ operator “in” และ “not in”
  • Test เป็นการใช้ “is” และ “is not”
  • String Interpolation เป็นการใช้ #{expression} จะเป็น expression ซ้อน expression
  • Other กลุ่มของ expression อื่นๆ ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใน version 1.12.0 ซึ่งไม่สามารถระบุกลุ่มที่อยู่ได้ชัดเจน

ในการใช้งานเราสามารถดูเพิ่มเติมในรายละเอียดจากใน Document ของ Twig

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *