การใช้งาน Twig Template Engine ตอนที่ 8

จากตัวอย่างการสร้าง Master Page ใน ตอนที่แล้ว เราได้สร้างตัว base.html ขึ้นมาเป็น Template ตัวแม่

ในตอนนี้เราจะทำการเรียกใช้ base.html โดยในตัวอย่างจะ base.html จะมีอยู่ด้วยกัน 4 block คือ header, title, contentและ footer เวลาสร้าง Template ที่เป็น client จะเรียกใช้เป็น

ในส่วนของ Template ที่เป็นตัวลูกจะใช้ keyword extend มาจาก Template ตัว Master หรือตัวแม่ หลังจากนั้นในแต่ละ block ก็จะใส่ content ของตัวเองลงไป content ของตัวลูกจะไปทับ content ของตัวแม่ใน block นั้นๆ ถ้าอยากให้ แสดง content ของตัวแม่เราจะใช้ function parent() เหมือนในส่วนของ block header

ส่วนใน block ของ footer จะไม่ได้ใส่ไว้ในตัวลูก เวลา render() Twig ก็จะไปเอา content ใน Template ตัวแม่มาแสดงแทน

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *