การใช้งาน Twig Template Engine ตอนที่ 9

ในตอนที่ 9 เราจะพูดถึงการใช้ การ encode กันอย่างละเอียด โดยในบทความตอนที่ 5 เราจะพูดถึงการใช้ filter escape โดยการใช้ชื่อตัวแปร แล้วตามด้วยคำว่า escape

ซึ่งเราสวามารถทำการย่อได้โดยใชแค่ตัว e ตัวเดียวเท่านั้น

การ ใช้ escape แบบนี้จะเป็นการใช้ใน context ที่เป็น HTML เท่านั้น เพราะการเขียน เฉพาะคำว่า escape หรือ e หมายถึง

นอกจาก context ที่เป็น HTML เราสามารถใช้ใน context อื่นๆได้อีก

จากในตัวอย่างเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำการ escape character แล้วนำไปแสดงผลใน context ไหน

แต่ถ้าเราต้องการให้ default เป็น context อื่นที่ไม่ใช่ HTML เราก็สามารถ set ค่า default ใหม่ได้

ในคำสั่ง autoescape ก็เช่นเดียวกันเราสามารถกำหนด strategy หรือ context ที่จะแสดงผลได้

แต่โดยปกติแล้วการ escape จะมี strategy เป็น HTML อยู่แล้ว เนื่องจากส่วนมากเรามักจะแสดงผลใน HTML เป็นหลัก

ถ้าเราต้องการแสดงผลอักขระพิเศษใน {{ … }} ก็ให้ทำการใส่ qoute ครอบอักขระพิเศษนั้นซะ

 

รับเขียนโปรแกรมและสอนเขียนโปรแกรมด้วย PHP
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-419-9498
หรือ E-mail: training@irobust.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *