เปิดอบรมหลักสูตร Excel Formular and Functions 15 สิงหาคม

หลักสูตรการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ Excel หรือ ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ มาบ้างแล้วแต่อยากจะรู้จักฟังก์ชั่นแบบเจาะลึกและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรนี้เราจะเลือกเอาฟังก์ชั่นที่จำเป็นต้องใช้งานบ่อยๆและช่วยให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะเวลา 1 วัน

รอบที่ 1 วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

เวลา 9:00-17:00 นาฬิกา

ราคา 2,500 บาท

สถานที่อบรม   อาคารอโศก ทาวเวอร์ (ตรงข้าม มศว.ประสานมิตร   ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี)

สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@irobust.co.th , thitiwit@irobust.co.th
หรือ 062-419-9498, 095-448-2314

Course Outline

บทที่ 1 การทำงานกับสูตรและเครื่องมือต่างๆ

 • การอ้างถึง Cell ทั้งแบบ Absolute และ Relative
 • เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
 • เครื่องมือสำหรับดูความสัมพันธ์ของสูตรกับ Cell ต่างๆ
 • การใช้งาน Hierarchy of Operations
 • การกำหนดชื่อของ Range
 • การทำ Dynamic Range
 • การอ้างถึงค่าข้าม Sheets
 • การอ้างถึงค่าแบบ 3D Reference
 • Shortcut ต่างๆสำหรับการใช้งานสูตร

บทที่ 2  IF และ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง

 • การสร้างทางเลือกโดยใช้ฟังก์ชั่น IF
 • การใช้ IF ซ้อน IF
 • การใช้ AND และ OR ในการสร้างเงื่อนไข

บทที่ 3 การใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา

 • การใช้งาน VLOOKUP และ HLOOKUP
 • การใช้งานฟังก์ชั่น VLOOKUP ซ้อนกันหลายชั้น
 • การใช้งานฟังก์ชั่น CHOOSE
 • การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH และ INDEX

บทที่ 4 ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ

 • การใช้งานฟังก์ชั่น COUNTIF,COUNTIFS
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ (DATEDIF, DATEVALUE, EDATE, EOMONTH )
 • การเพิ่มความสามารถด้วยการใช้ Array Formular
 • การจัดการกับ Error ด้วยฟังก์ชั่น IFERROR