หลักการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 3

การเขียนโปรแกรมที่ดีควรจะมีการทำ Coding Standard หมายถึงเอกสารที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในทีมพัฒนา เป็นแนวทางหรือรูปแบบในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประกาศตัวแปร หรือ การกำหนดโครงสร้างของ if-else รายละเอียดทุกอย่างในการเขียน Code จะอยู่ในเอกสารชุดนี้

แน่นอนว่าเราต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ว่าในทีมพัฒนาได้มีการนำข้อกำหนดตัวนี้ไปใช้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษชุดนึงเท่านั้นเอง

ตัวอย่าง Coding Standard ที่ใช้โดยทั่วไป

  • ชื่อ Class ต้องนำหน้าด้วยตัวใหญ่เสมอ
  • ชื่อ function และ ชื่อ Class จะเป็น CamelCase (แต่ละคำจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ เช่น PowertPivot, iPhone, getName เป็นต้น)
  • ใช้ 1 tab = 4 space
  • การตั้งชื่อตัวแปรที่เป็น Array หรือ Collection อื่นๆ เป็น พหูพจน์ ส่วนตัวแปรอื่นๆจะตั้งชื่อเป็นเอกพจน์

รูปแบบของการตรวจสอบอาจใช้การทำ Code Review  ซึ่งการทำ Code Review มีหลายรูปแบบด้วยกัน การ Review ที่ง่ายที่สุดจะเป็นการใช้ Peer Review คือให้คนในทีมที่ level ใกล้ๆกัน ทำการแลกกัน Review ก็จะเป็นการตรวจสอบการนำ Conding Standard ไปใช้ที่ง่ายที่สุด

นอกจากการ Review จะมีประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสอบรูปแบบของ Code ให้เป็นไปตาม Conding Standard ยังได้ในเรื่องของการลด Defect หรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นลงได้ด้วย