การใช้งาน Twig Template Engine ตอนที่ 2

ในบทความนี้เราจะเริ่มต้นทำการติดตั้ง Twig โดยการติดตั้ง เราต้องมี PHP 5.2.4 ขึ้นไป  เราสามารถทำการติดตั้งได้ง่ายๆโดยใช้ composer โดยใช้คำสั่ง

การที่เราใช้ composer ติดตั้งจะง่ายมากในการใช้งานโดยเราแค่ require autoload.php ใน folder ที่ชื่อว่า vendor เพียงแค่นี้เราก็สามารถมี Twig ไว้ใชงานกันแล้ว

แต่ถ้าไม่ใช้งาน composer เราก็สามารถที่จะไป Clone Project จากใน Git ได้

หรือเราจะเลือกการติดตั้งโดยใช้ PEAR Package โดยพิมพิ์ command ดังนี้

ดังนั้นโดยสรุปเราจะมีวิธีในการติดตั้ง ดังนี้

  • Composer (Recommend)
  • Clone หรือ Download Project จาก Git
  • กาติดตั้งผ่าน PEAR Package

หลังจากนั้นเราก็ต้องไป require file ที่ชื่อว่า Autoload.php ใน folder Twig-1.16.2/lib/Twig และสุดท้ายเราจำเป็นต้อง เรียก method register ของ class Twig_Autoloader

ก่อนที่เราจะจบบทความนี้ไปเรามีคำนิยามที่ต้องทำความเข้าใจอยู่ 1 คำคือคำว่า Template โดยในการใข้งาน Template Engine ไม่ว่าจะเป็น Smarty หรือ Twig ก็ตามเราจะทำการสร้างไฟล์ Template ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะทำการส่ง data หรือ parameter เข้าไปใน Template นั้น โดยการใช้ method render()

ในบทความต่อไปเราจะเรียก Template ขึ้นมาใช้งานใน ตอนที่ 3