การใช้งาน echo ที่คุณอาจยังไม่รู้

ปกติเวลาเราใช้คำสั่ง echo เราจะสามารถส่งข้อความที่ต้องการแสดงผลออกไปที่ Browserโดยสามารถใช้ได้ทั้ง single quotes และ double quotes โดยต่างกันที่ถ้าเราใช้ double quote เราจะสามารถระบุค่าตัวแปรเข้าไปได้เลย แต่จะมีปัญหาว่าบางตัวจะไม่สามารถใช้ได้เช่น Associate Array (Array ที่ไม่ได้มี Index เป็น 0, 1, ,2 นั่นแหละ) หรือ Multidimensional Array (Array ที่มีมากกว่า 1 มิติ) เราจะไม่สามารถใส่เข้าไปใน double quotes ได้โดยตรง

ดังนั้นเราต้องใส่วงเล็บปีกกา {} ครอบตัวแปรนั้นไว้ จะทำให้เราได้ผลลัพธ์จากการ echo ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เรายังสามารถนำไปใช้กับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรได้ด้วย และถ้าจะให้ดีเราควรใส่วงเล็บปีกกา {} ครอบตัวแปรไว้ทุกตัว จะได้ทำให้ Code ของเราอ่านง่ายขึ้น

php echo array