Object Oriented กับ JavaScript ตอนที่ 1

การเขียน JavaScript เราสามารถทำให้เป็น Objet Oriented ได้ แต่เนื่องจากตัว Syntax ของ JavaScript จะแตกต่างจาก Object Oriented ในภาษาอื่นๆ ดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ความแตกต่างของการเขียน Object Oriented ใน JavaScript กัน

เริ่มจากใน JavaScript ไม่มี Class แล้วเราจะเขียน Object Oriented ได้ยังไง คำตอบคือ เราก็ไม่ต้องสร้าง Class เสมือนว่ามันมีอยู่แล้ว เช่นเราสร้าง function ขึ้นมาสำหรับเรื่องของการจัดการ Stock เราก็จะแยกไฟล์ JavaScript มาอีกไฟล์นึงแล้วตั้งชื่อเป็น Person.js แล้วถือเสมือนว่านี่เป็น Class ที่เราสร้างขึ้น หลังจากนั้นตังชื่อฟังก์ชั่นที่เหมือนกับชื่อไฟล์  แล้วมองว่านี่เป็น Constructor ของ Class เช่น

 

ถ้าเราต้องการกำหนดค่าตัวแปรให้กับ Constructor ก็ต้องทำการกำหนดค่าให้กับ property โดยใช้   this.ชื่อตัวแปร

 

หลังจากนั้นถ้าเราต้องการสร้าง property ของ Object เราก็จะทำการสร้างตัวแปรไว้ใน Constructor หรือ ประกาศตัวแปรไว้เฉยๆก็ได้ เช่น

สิ่งที่เราได้จากการ Instantiate หรือ new object ขึ้นมาเราจะได้ instance ของ Object เป็น JSON ที่มี type เป็น Person เพราะ JSON ก็เป็น object อยู่แล้ว นี่ก็เป็นความแปลกอีกอย่างของ JavaScript คือเราสามารถสร้าง Object ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี Class

ต่อไปเราจะพูดถึงการสร้าง Method ให้กับ Class ที่เรามี ในตอนที่ 2

 

 

เปิดอบรมหลักสูตร Excel Formular and Functions 15 สิงหาคม

หลักสูตรการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ Excel หรือ ใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ มาบ้างแล้วแต่อยากจะรู้จักฟังก์ชั่นแบบเจาะลึกและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรนี้เราจะเลือกเอาฟังก์ชั่นที่จำเป็นต้องใช้งานบ่อยๆและช่วยให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะเวลา 1 วัน

รอบที่ 1 วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

เวลา 9:00-17:00 นาฬิกา

ราคา 2,500 บาท

สถานที่อบรม   อาคารอโศก ทาวเวอร์ (ตรงข้าม มศว.ประสานมิตร   ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี)

สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@irobust.co.th , thitiwit@irobust.co.th
หรือ 062-419-9498, 095-448-2314

Course Outline

บทที่ 1 การทำงานกับสูตรและเครื่องมือต่างๆ

 • การอ้างถึง Cell ทั้งแบบ Absolute และ Relative
 • เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
 • เครื่องมือสำหรับดูความสัมพันธ์ของสูตรกับ Cell ต่างๆ
 • การใช้งาน Hierarchy of Operations
 • การกำหนดชื่อของ Range
 • การทำ Dynamic Range
 • การอ้างถึงค่าข้าม Sheets
 • การอ้างถึงค่าแบบ 3D Reference
 • Shortcut ต่างๆสำหรับการใช้งานสูตร

บทที่ 2  IF และ ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง

 • การสร้างทางเลือกโดยใช้ฟังก์ชั่น IF
 • การใช้ IF ซ้อน IF
 • การใช้ AND และ OR ในการสร้างเงื่อนไข

บทที่ 3 การใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา

 • การใช้งาน VLOOKUP และ HLOOKUP
 • การใช้งานฟังก์ชั่น VLOOKUP ซ้อนกันหลายชั้น
 • การใช้งานฟังก์ชั่น CHOOSE
 • การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH และ INDEX

บทที่ 4 ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ

 • การใช้งานฟังก์ชั่น COUNTIF,COUNTIFS
 • การใช้งานฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ (DATEDIF, DATEVALUE, EDATE, EOMONTH )
 • การเพิ่มความสามารถด้วยการใช้ Array Formular
 • การจัดการกับ Error ด้วยฟังก์ชั่น IFERROR

 

เปิดอบรมหลักสูตร Excel 2013 Advance วันที่ 26-28 พฤศจิกายน

หลักสูตรการใช้งาน Excel ขั้นสูงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้ Excel มาบ้างแล้วและต้องการเจาะลึกลงไปในการใช้งาน Excel ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มเทคนิคเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วมากขึ้น โดยในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เทคนิคการใช้งานทั่วไป ไปจนถึงการสร้าง Macros ขึ้นมาใช้งานเอง

ระยะเวลา 3 วัน
เวลา 9:00-17:00 น.

ราคา 6,900 บาท

สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@irobust.co.th
หรือ 095-448-2314, 086-772-8899

Course Outline

บทที่ 1 เทคนิคต่างๆในการใช้งาน Excel

 • การปรับแต่ง AutoFill
 • การเลือกโดยใช้ Shortcut Key
 • การตั้งชื่อของ range
 • การเพิ่ม Menu เข้าไปใน Quick Access Toolbar
 • ความสัมพันธ์ของ Workbook, Worksheet และ Cell
 • การดึงข้อมูลช้าม Workbook และ Worksheet

บทที่ 2 การทำงานกับ Data

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Access
 • การนำเข้าข้อมูลจาก SQL Server
 • การเรียงข้อมูล (Sorting)
 • การกรองข้อมูล (Filtering)
 • การใช้งาน Data Validation
 • การลบข้อมูลที่ซ้ำกันออก

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 • Scenario Manager
 • Goal Seek
 • Data Table

บทที่ 4 การใช้งาน Functions

 • ฟังก์ชั่นในการสรุปผล (MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT)
 • ฟังก์ชั่นในการค้นหา (VLOOKUP, HLOOKUP)
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 • ฟังก์ชั่น IF สำหรับสร้างเงื่อนไข
 • ฟังก์ชั่นที่ทำงานกับข้อความ

บทที่ 5 การตรวจสอบและการแก้ไขสูตร

 • การหาว่า Cell นี้ดึงข้อมูลจาก Cell ไหนมาคำนวนบ้าง ( Trace Precedents)
 • การหาว่า Cell นี้ถูกดึงข้อมูลไปใช้ที่ Cell ไหนบ้าง (Trace Deendents)
 • การตรวจสอบ Error ที่เกิดขึ้น
 • ประเภทของ Error ที่เกิดขึ้น
 • การติดตามค่าของตัวแปร

บทที่ 6 การใช้งาน Charts

 • การสร้าง Charts
 • การปรับแต่งรูปแบบของ Charts ที่สร้างขึ้น
 • การสร้าง Template ของ Charts
 • การใช้งาน Sparkline
 • การนำเอา Charts ที่สร้างขึ้นไปใช้งานร่วมกับ Word และ PowerPoint

บทที่ 7 Pivot Table และ Pivot Charts

 • ทำความรู้กกับลักษณะของ Pivot Table และ Pivot Charts
 • การสร้าง Pivot Table
 • การสรุปผลข้อมูลด้วย Pivot Table
 • การอ่านค่าจาก Pivot Table
 • การสร้าง Pivot Charts
 • การสร้าง Pivot Charts รูปแบบต่างๆ

บทที่ 8 การทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกัน

 • การแชร์ Workbook
 • การ Lock Workbook
 • การ Lock Worksheet
 • การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานเอกสาร (Permission)
 • การใช้งาน Track Changes
 • การใส่ comments เข้ามาในเอกสาร

บทที่ 9 การใช้งาน Macros เบื้องต้น

 • การเปิดใช้งาน Tab Developer
 • การ Record Macro เบื้องต้น
 • การเรียกใช้งาน Macro
 • การแก้ไข Macro ที่ได้ทำการบันทึกไว้