การทดสอบว่าอุปกรณ์นั้นเปิดให้ get location แบบไหน

วันก่อนได้ post การทดสอบ Browser ว่า support เรื่องของ Geo Location หรือไม่ วันนี้เราลองมาเขียน Code เพื่อทำการทดสอบบน android กันบ้าง
ซึ่งการใช้งาน Location Service ใน android นั้นจะต้องเรียกใช้คำสั่ง getSystemService() เพื่อเอาตัว LocationManager มาใช้ก่อนจากนั้นจะเรียกใช้ method isProviderEnabled() เพื่อตรวจสอบค่าว่าสามารถจะ get ค่า Location ขึ้นมาใช้งานได้หรือไม่โดยส่ง parameters เข้าไปได้ 2 ตัว คือ LocationManager.NETWORK_PROVIDER หรือ LocationManager.GPS_PROVIDER

android check location

โดยถ้าส่ง parameter เข้าไปเป็น NETWORK_PROVIDER จะตรวจสอบว่าเราได้ set option เพื่อรับค่าตำแหน่งจาก Wireless Network หรือไม่ ส่วน GPS_PROVIDER จะตรวจสอบว่าได้ set option เพื่อรับค่าจาก GPS หรือไม่

ส่วน option ต่างๆสามารถเข้าไป set ได้ที่ Setting>Location & Security แล้วก็ตั้งค่า Use Wireless networks และ Use GPS Satellites

android check location