การใช้งาน instanceof ใน JavaScript

การใช้งาน instanceof ใน JavaScript จะใช้สำหรับการตรวจสอบว่า ตัวแปรตัวนั้น instantiate หรือ new object ขึ้นมาจาก Class นั้นรึเปล่า ดังนั้น instanceof จะเป็น operator ที่เราจะใช้ในการแยกว่า object ตัวนั้นเกิดจาก Class ใด เนื่องจากใน JavaScript ไม่มี keyword Class จึงทำให้ต้องทำการเปรียบเทียบกับ Constructor แทน ดูเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้าง Constructor ได้ที่ Object Oriented กับ JavaScript ตอนที่ 1

โดย syntax ของการใช้ instanceof จะเป็นดังนี้

ตัวอย่างการใช้งาน

ดังนั้น เราจะสามารถรู้ได้ว่า o นั้นมาจาก Class ไหน มี method อะไร

นอกจากการใช้งาน instanceof ใน JavaScript แล้ว เรายังสามารถใช้กับ PHP ได้ด้วย Syntax ที่ใช้ก็เหมือนกัน