หลักการเขียนโปรแกรม ตอนที่ 2

ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงหลักการเขียนโปรแกรมกันต่อ สิ่งที่จะทำให้เราแก้ไข Code ได้ง่ายนั้น เราต้องทำการแยก Source Code แต่ละส่วนอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเหมือนการจัดหนังสือในห้องสมุด เราจะหาหนังสือได้ยังไง ถ้าหนังสือแต่ละเล่มไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้

ในการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกัน เราต้องทำการจัดการ Source Code ของเราให้เหมือนกับการจัดการหนังสือในห้องสมุด เราต้องทำการแบ่งแยก Source Code ของเราออกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นเรื่องๆ

ซึ่งหลักการนี้เรียกว่า Separation of Concern (SoC) หลักการนี้จะนำไปสู่หลักการเขียนโปรแกรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Object Oriented Programming (OOP) หรือ จะเป็น Architecture Pattern ชื่อดังอย่าง MVC ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองหลักการนี้ทั้งสิ้น

ในการนำหลักการนี้ไปทำการ Implement นั้นก็ต้องใช้แนวคิดหรือ Design Pattern ต่างๆ

  • Object Oriented (OOP)
  • Aspect Oriented Programming (AOP)
  • MVC
  • MVP
  • MVVM
  • Service Oriented Architecture (SOA)
  • และอื่นๆ

ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแยกส่วนประกอบต่างๆออกมาละเอียดขนาดไหน ซึ่งแต่ละตัวเราจะทำการพูดถึงในบทความตอนต่อๆไป

แต่ที่นำหลักการนี้มาไว้ในบทความตอนแรกๆ เนื่องจากเป็นหลักการที่สำคัญ ก่อนที่เราจะเรียนรู้ OOP เราต้องเรียนรู้หลักการนี้ก่อน ไม่งั้นเราจะใช้ Syntax แบบ OOP แต่เราไม่ได้ใช้วิธีการคิดแบบ OOP เลย เพราะ OOP เป็นการ Speration Code ออกจากกันโดยแยกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกจากกัน (เนื่องจาก คำว่า Class ใน OOP ย่อมาจาก คำว่า Classify หรือ Classification)