ความหมายของ Verification และ Validation

ในการทำ Software Testing จะใช้คำสองคำนี้พร้อมๆกัน อาจเป็นเพราะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็น Verification อันไหนเป็น Validation ซึ่งถ้าเราดูใน CMMI-Dev จะแบ่งแยกออกเป็น 2 Processarea  หมายถึงมี processes(กลุ่มของ process) 2 กลุ่ม ซึ่งใน 2 กลุ่มนี้จะมีหน้าที่ต่างกัน

Verification จะตั้งคำถามว่า

Are we building the product right?

ส่วน Validation กลับตั้งคำถามว่า

Are we building the right product?

นั่นหมายความว่า Verification จะต้องการ product ที่ถูกต้องตาม Requirement และ design เนื่องจากกระบวนการในการทำ Verification(ขั้นตอนการ review รูปแบบต่างๆ) จะเน้นที่การ remove defect ออกตั้งแต่ phase แรกๆ เพื่อที่จะ effort ในการทำ testing ลง

ส่วน Validation จะหมายถึงการทดสอบ product ว่าตรงกับ business requirement หรือไม่(ไม่ใช่ Software Requirement นะครับ) พูดง่ายๆว่า Software ที่เราได้นั้นตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ และสามารถใช้งานได้จริง

และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ Verification จะเน้นที่การตรวจสอบ Work product(สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแต่ไม่ใช่สิ่งที่เอาไปใช้งานจริง) แต่ส่วน Validation จะตรวจสอบที่ Product(Software ที่เราผลิดขึ้นมา) เป็นหลัก

ดังนั้นในการทำ Software Testing จำเป็นจะต้องทำทั้ง 2 กลุ่มนี้ ซึ่งอาจทำมากหรือทำน้อยให้พิจารณาจากขนาดและความซับซ้อนของ Project

สุดท้ายในการทำ Verfication และ Validation มีอีกหลายกระบวนการข้างในอีกมากมาย ซึ่งเราต้องจะนำมาพูดถึงในโอกาสต่อไป