เริ่มต้นการทำงานกับ xml ด้วย php

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมกับ XML ใน PHP เราจะใช้ SimpleXML ในการ load ข้อมูล ไม่ว่าจาก String หรือ ไฟล์ Xml โดยใช้ Method

1
$xml = simplexml_load_string("<root/>");

หรือ

1
$xml = simplexml_load_file("test.xml");

หลังจากนั้นเราสามารถจะอ้างถึง element และ attribute ต่างๆได้ ผ่านทางตัวแปร $xml เช่น $xml->firstelement;

นอกจากนี้เรายังสามารถอ้างถึง element หรือ attribute ด้วย XPath ได้เหมือนกัน โดยใช้ฟังก์ชั้น xpath() เช่น

1
$firstelement = $xml->xpath("/root/firstelement");

แต่ต้องระวังให้ดีเพราะสิ่งที่ได้กลับมาจะเป็น Array ด้งนั้นผลลัพธ์จะเป็นกี่ตัวก็ต้อง อ้างผ่าน Array เสมอ เช่น ถ้าจะ Add attribute เพิ่มก็ต้อง

1
$firstelement[0]->addAttribute("newattribute","value");

เท่านี้เราก็สามารถจะทำงานกับ XML ได้อย่างง่ายดาย ^_^

Posted in PHP
Tagged with