เริ่มต้นการใช้งาน Yosemite แบบ Programmer

หลังจากที่ได้ทำการ update Mac OSx จาก Mavericks เปลี่ยนเป็น Yosemite ก็ต้องปรับตัวกับการใช้งานพอสมควร เริ่มจากอย่างแรก พอเปิด XAMPP ขึ้นมาทำงาน ก็จะพบว่า mysql ไม่สามารถ start service ขึ้นมาทำงานได้ (ใช้ XAMPP 1.8.2) ทำให้ต้องทำการไปหาตัว XAMPP version ใหม่มาติดตั้งแทนตัวเก่า จึงได้ version 5.6.3 มาใช้งาน

หลังจากได้ XAMPP มาก็พบว่ามันมีปัญหาเรื่องของ permission ขึ้นมาด้วยเยอะมาก เช่น เราไม่สามารถแก้ไขไฟล์ httpd.conf โดยตรงได้ ต้องไปใช้บริการของ Text Editor อย่าง Text Wrangler ถึงจะแก้ได้

หลังจากแก้ปัญหาเรื่องของ MySQL บน XAMPP ไปแล้ว ต่อไปก็เจอปัญหาว่าปุ่ม full screen หายไปไหน หลังจากลองไปทำการ Search ดูพบว่า กลายเป็นปุ่มเขียวๆ ทางด้านซ้ายมือแทน หรือเราจะเลือกใช้  Short key (Cmd + Ctrl + F) ก็ได้เหมือนกัน

สิ่งที่พบต่อไปก็คือ เราได้ของขวัญจากการ upgrade มาเป็น iCloud มีพื้นที่มาให้เราใช้งานแบบฟรีๆ 5 GB (ช่วงนี้ Google Drive เต็มพอดี) นอกนั้นการทำงานอย่างอื่นราบรื่นดีไม่มีปัญหา

โดยรวมถือได้ว่าการ update ครั้งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานขึ้นมาบ้างแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้งาน Yosemite กันนะครับ