บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค (ตรงข้าม Central แจ้งวัฒนะ )
ชั้น 6 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 095-448-2314, 062-419-9498
Email training@irobust.co.th
Irobust Co., Ltd.

6th floors, Software Park Pakkret, Jeangwatthana Road,
klongklea Bangkok 10120