Our Service

Database Performance traning

เนื่องจากในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลในเรื่องของ Database โดยเฉพาะ ทีมงานของเราสามารถออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล ไม่ว่าขอ้มูลของท่านจะมีมากขนาดไหน เราก็สามารถจัดการให้ท่านได้

Reporting System

ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบคือการแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดออกมาทาง report ซึ่งทีมงานเราสามารถแสดง report ทั้งในรูปแบบของกราฟ ตาราง หรือแม้แต่บนแผนที่ก็ได้

Web Security

เรื่องของ Security ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆ เพราะข้อมูลเป็นส่วนที่เป็นหัวใจของธุรกิจซึ่งเราคงจะไม่อยากให้ใครมาขโมยข้อมูลของเราไปใช้งานได้ ดังนั้นการทำการแฮกหรือเจาะระบบ (Penetration Test) จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเขียนโปรแกรม และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Security ให้คำปรึกษา วางแผนและทำการทดสอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบของเราจะไม่ถูกแฮกได้ง่ายๆ

Location base Service

ทีมงานเรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Mobile Application โดยเน้นที่การทำงานกับ location หรือเรื่องของการจัดการตำแหน่งที่อยู่เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ Application ของเรานำข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงผลบนแผนที่ได้

Irobust Co., Ltd.

6th floors, Software Park Pakkret, Jeangwatthana Road,
klongklea Bangkok 10120