เราคือใคร

การเขียน code ที่ทำงานได้นั้นง่าย แต่การเขียน code ให้อ่านได้นั้นยาก

เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในการพัฒนาและการเรียนรู้ที่ไม่เคยสิ้นสุด ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันมาตลอด ด้วยความรู้ความสามารถและความเข้าใจแตกฉานในเรื่องต่างๆ ทางด้าน Programming และ security รวมถึงประสบการณ์ที่สะสมและมีมาตลอดในการทำงาน จึงได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในงานต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

0

YEARS EXPERIENCE

0

COURSES

0

STUDENTS

0

SATISFIED CLIENT
Phanupong Permpimol

Phanupong Permpimol

Software Engineer

About Me

“เพราะเชื่อว่า การศึกษา ไม่มีวันสิ้นสุด”

เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาและการเรียนรู้ที่ไม่เคยสิ้นสุด ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันมาตลอด ด้วยความรู้ความสามารถและความเข้าใจแตกฉานในเรื่องต่างๆ ทางด้าน Programming และ security รวมถึงประสบการณ์ที่สะสมและมีมาตลอดในการทำงานและการได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ตลอดจนการศึกษาดูงานด้วยตนเองที่ต่างประเทศอยู่เป็นประจำ การก้าวมาสู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนที่ได้รับความรู้ คำแนะนำ ทำให้อาจารย์เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง และรวมถึงการได้รับความไว้วางใจ ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในงานต่างๆของหน่วยงานในประเทศ ความเป็นอาจารย์ ด้วยจิตวิญญาณการเป็นผู้ให้ที่แท้จริง การสอนแบบไม่เคยมีข้อจำกัดในการให้ความรู้ การยินดีช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยแก้ปัญหารในงานต่างๆ อาจารย์พร้อมเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลา

ในช่วงชีวิตการทำงานในด้านการสอนมาตลอด เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีนี้ เป็นเรื่องที่การันตีได้ว่า ความรู้ ความสามารถ ความมีวินัย จรรยาบรรณด้านการสอนที่มีในตัวอาจารย์ ล้วนแล้วเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนทุกคน และทำให้อาจารย์ยืนอยู่ในตำแหน่งผู้สอน ที่มีคุณภาพด้วยใจที่พร้อมให้อย่างยาวนาน