เราคือใคร

การเขียน code ที่ทำงานได้นั้นง่าย แต่การเขียน code ให้อ่านได้นั้นยาก

เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในการพัฒนาและการเรียนรู้ที่ไม่เคยสิ้นสุด ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนควบคู่กันมาตลอด ด้วยความรู้ความสามารถและความเข้าใจแตกฉานในเรื่องต่างๆ ทางด้าน Programming และ security รวมถึงประสบการณ์ที่สะสมและมีมาตลอดในการทำงาน จึงได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในงานต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

0

YEARS EXPERIENCE

0

COURSES

0

STUDENTS

0

SATISFIED CLIENT