ในปัจจุบันการออกแบบระบบให้เป็น Microservices นั้นมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง ซึ่งในหลักสูตรนี้เราจะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อทำให้ระบบของเรากลายไป Microservices ได้จริงๆ เนื่องจากแนวคิดนี้เริ่มต้นง่ายแต่การสร้างระบบให้เป็นไปตามคุณสมบัติของ Microservices จริงๆนั้นยาก หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้าง Microservices ด้วย Asp.Net Core และ Deploy ลงบน Kubernetes Cluster เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นสร้าง Microservices ไปจนถึงการ Deploy

ASP.Net Microservices

 • DURATION

  3 วัน

 • FEE

  18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker
 • เข้าใจการทำงานของ Web Application เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพื่ิอสร้างความเข้าใจการออกแบบและการทดสอบ Microservices
 • เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการ Deploy Webservice API Core ลง Kubernetes
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งาน API Gateway
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการรับส่ง message ด้วย Message Queue
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการ Cacahing ด้วย Redis

รายละเอียดหลักสูตร

MODULE 1 INTRODUCTION TO MICROSERVICES

 • What are microservices
 • The art of scalability
 • Microservices principles
 • Distribution and scale
 • Data domain as a service boundary
 • Common design patterns

MODULE 2 API Gateway

 • API Gateway Patterns
 • API Gateway vs Backend for Frontend
 • Introduction to Ocelot
 • Routing Configuration

MODULE 3 RABBITMQ

 • Synchronous and Asynchronous messaging
 • Configuring RabbitMQ
 • Publishing message
 • Subscribing to the Queue
 • Direct Exchanges
 • Fanout Exchanges
 • Topic Exchanges
 • Headers Exchanges

MODULE 4 Caching with Redis

 • Introduction to Redis server
 • Installation and configuration
 • Redis data types
 • Publish and subscribe

MODULE 5 ASP.NET CORE WITH DOCKER

 • Add a docker support
 • Configuration in docker apps
 • Building docker image
 • Add SQL Server database
 • Pushing image to Container Registry

MODULE 6 KUBERNETES SERVICES

 • Understanding Cluster IP
 • Understanding NodePort
 • Understanding Load Balancer
 • Blue-Green Deployment
 • Canary release

MODULE 7 KUBERNETES INGRESS

 • Configuring Kubernetes Ingress
 • Deploy Ingress Controller
 • Define Ingress Routing rules

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน:

1. สแกน QR Code เพื่อติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทาง Line Official Account
2. ชำระเงินผ่านการโอนและส่ง Slip ยืนยันมาที่ Line Official Account
2.1 ธนาคารกสิกรไทย สาขายูเนียนมอลล์
ประเภท: ออมทรัพย์ เลขที่: 8582057789
ชื่อ: บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด

หมายเหตุ

> สามารถนำลดย่อนภาษีได้ 200%
teacher

Related Course

Modern CI/CD with Jenkins
 • 2 วัน
 • Framework

Modern CI/CD with Jenkins

ถ้าพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ทำ CI/CD ที่เป็น Open-Source Jenkins น่าจะเป็นตัวที่ถูกพูดถึงเป็นตัวแรกๆ …

สมัครเรียน
Software Version Control with git
 • 2 วัน
 • Database

Software Version Control with git

ทุกวันนี้ Developer แทบจะทุกคนต้องรู้จัก Git แต่การใช้ Git นั้นเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย …

สมัครเรียน
Kubernetes for Developer
 • 3 วัน
 • Framework

Kubernetes for Developer

ในปัจจุบันเรามีปริมาณการใช้งาน Application เยอะมากขึ้นทั้งทาง Web Browser และ Mobile Application …

สมัครเรียน