การบริหารจัดการ Infrastructure ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องใช้การทำงานแบบอัตโนมัติ จึงเป็นที่มาของคำว่า Infrastructure as Code และในทางเดียวกันการบริหารจัดการ Cloud Service ซึ่งมีหลายที่ให้เลือก การใช้ Terraform จะช่วยให้เรย้ายไปยัง Platform อื่นๆได้ง่ายขึ้น สามารถทำงานน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น

Automate Cloud Infrastructure with Terraform

 • DURATION

  2 วัน

 • FEE

  - บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Cloud Services

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รู้จักกับการทำ Cloud Automation
 • สามารถ Provision บน platform ต่างได้
 • สามารถสร้าง Module เก็บไว้ใช้งานได้

รายละเอียดหลักสูตร

MODULE 1 INTRODUCTION TO INFRASTRUCTURE AS CODE(IOC)

 • Infrastructure as Code Defined
 • Declarative vs. Imperative
 • Idempotence and Consistency
 • Push or Pull

MODULE 2 TERRAFORM CONFIGURATION

 • Provisioning Resources
 • Terraform Components
 • Examining the Configuration
 • Working with Variables
 • Deploying the Configuration

MODULE 3 WORKING WITH MORE RESOURCES

 • Terraform State
 • Terraform Plan
 • Deploying a VPC
 • Updating Resources

MODULE 4 CONFIGURING A RESOURCES

 • Terraform Syntax
 • Blocks
 • References
 • Provisioners
 • Variables and Tags
 • Instance Configuration
 • S3 Configuration
 • Configuration Deployment
 • Terraform Functions
 • Terraform Console
 • Terraform CLI

MODULE 5 ADD NEW PROVIDER

 • Terraform Providers
 • Adding the AzureRM Provider
 • Resource Arguments
 • Using the Count Argument
 • Deploying the Configuration

MODULE 7 USING A MODULE

 • Terraform Modules
 • Using the VPC Module
 • Using the S3 Module

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน:

1. สแกน QR Code เพื่อติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทาง Line Official Account
2. ชำระเงินผ่านการโอนและส่ง Slip ยืนยันมาที่ Line Official Account
2.1 ธนาคารกสิกรไทย สาขายูเนียนมอลล์
ประเภท: ออมทรัพย์ เลขที่: 8582057789
ชื่อ: บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด

หมายเหตุ

> สามารถนำลดย่อนภาษีได้ 200%
teacher

Related Course

ASP.Net Microservices
 • 3 วัน
 • Framework

ASP.Net Microservices

ในปัจจุบันการออกแบบระบบให้เป็น Microservices นั้นมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง …

สมัครเรียน
Modern CI/CD with Gitlab
 • 2 วัน
 • Framwork

Modern CI/CD with Gitlab

Gitlab ถือเป็นทางเลือกแรกๆสำหรับองค์กรที่ต้องการ solution ที่ตอบโจทย์ทั้งการเป็น private registry …

สมัครเรียน
Kubernetes for Developer
 • 3 วัน
 • Framework

Kubernetes for Developer

ในปัจจุบันเรามีปริมาณการใช้งาน Application เยอะมากขึ้นทั้งทาง Web Browser และ Mobile Application …

สมัครเรียน