ในปัจจุบันเรามีปริมาณการใช้งาน Application เยอะมากขึ้นทั้งทาง Web Browser และ Mobile Application ดังนั้นเราจึงควรรู้จัก Kubernetes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบขยายตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีความต้องการใช้งานที่สูงขึ้น หรือเมื่อบาง container ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบจะสร้าง container ตัวใหม่ขึ้นมาทำงานแทน และเราจะได้รู้จักกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Istio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้าง Service Mesh ง่าย และมีความปลอดภัยมากขึ้น

Kubernetes for Developer

 • DURATION

  3 วัน

 • FEE

  10,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

 • Software Developer
 • Software Engineer
 • IT Operation
 • System Admin

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • มีพื้นฐานในการจัดการ Server มาบ้างเล็กน้อย
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker มาบ้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้เรียนจะรู้จักการทำงานของ Kubernetes
 • ผู้เรียนจะได้เห็นภาพของการ deploy ระบบที่ออกแบบเป็น Microservices
 • ผู้เรียนจะได้ทดลอง deploy ระบบที่สามารถ scale เองได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เรียนจะได้รู้จักการใช้งาน Istio เบื้องต้น

รายละเอียดหลักสูตร

MODULE 1 DOCKER ORCHESTRATION

 • Intro to orchestration
 • Overview of Docker compose
 • Overview of Docker swarm
 • Overview of Kubernetes

MODULE 2 INTRODUCTION TO CONTAINER CLUSTERING

 • Kubernetes features
 • Architecture of Kubernetes cluster
 • Kubernetes Installation and Configuration

MODULE 3 KUBERNETES 101

 • Nodes and Pods
 • Deployments and Services
 • Running the Hello World application
 • Scaling the Hello World application
 • Kube dashboard
 • Troubleshooting
 • Declarative language (YAML)

MODULE 4 MANAGING KUBERNETES OBJECT

 • Labels and Selectors
 • Node selector
 • Namespaces
 • Configuring Kubernetes Context
 • Annotations

MODULE 5 ADVANCE TOPIC IN KUBERNETES

 • Rolling update and Rollback
 • Readiness and liveness
 • API Server
 • Manage Kubernetes with Kustomize

MODULE 6 MICROSERVICES AND KUBERNETES

 • Microservices pattern in Kubernetes
 • Deployment pattern
 • Runtime pattern
 • From Monolith to Microservices

MODULE 7 KUBERNETES RESOURCES

 • Configmap and Secret
 • Job and CronJob
 • Persistent Volume
 • Daemonset
 • Statefulset

MODULE 8 LOGGING AND MONITORING

 • Kubernetes logging
 • Node logs
 • Pod and container logs
 • Control plane logs
 • Resource usages of Nodes and Pods

MODULE 9 KUBERNETES INGRESS

 • Service proxy
 • Ingress comparison
 • Nginx Ingress
 • Contour

MODULE 10 DEPLOY WITH HELM

 • Helm Architecture
 • Installing with Helm
 • Using existing Helm Charts
 • Building Helm Charts

MODULE 11 OTHER USEFUL TOOLS

 • Service proxy with Envoy
 • Metric with Prometheus
 • Logging with Fluentd
 • Tracing issues with Jaeger

MODULE 12 SERVICE MESH WITH ISTIO

 • What is Service mesh
 • What is Istio
 • Automated service mesh with Istio
 • Injecting Istio into Microservices
 • Verifying that Istio is meshing
 • Converting to proxy auto-injection

MODULE 13 TRAFFIC ROUTING AND DEPLOYMENT

 • Traffic routing and deployment
 • Configuring rules to link specific label
 • Creating advance routing rules
 • Adjusting Istio load-balancing ratios
 • Modify routes for Canary deployment

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน:

1. สแกน QR Code เพื่อติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทาง Line Official Account
2. ชำระเงินผ่านการโอนและส่ง Slip ยืนยันมาที่ Line Official Account
2.1 ธนาคารกสิกรไทย สาขายูเนียนมอลล์
ประเภท: ออมทรัพย์ เลขที่: 8582057789
ชื่อ: บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด

หมายเหตุ

> สามารถนำลดย่อนภาษีได้ 200%
teacher

Related Course

Azure DevOps
 • 3 วัน
 • Database

Azure DevOps

Azure DevOps ถือเป็นเครื่องมือน้องใหม่ที่มาแรงมากๆ เป็นการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆทั้งของ Microsoft …

สมัครเรียน
Modern CI/CD with Jenkins
 • 2 วัน
 • Framework

Modern CI/CD with Jenkins

ถ้าพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ทำ CI/CD ที่เป็น Open-Source Jenkins น่าจะเป็นตัวที่ถูกพูดถึงเป็นตัวแรกๆ …

สมัครเรียน
Automate Cloud Infrastructure with Terraform
 • 2 วัน
 • Database

Automate Cloud Infrastructure with Terraform

การบริหารจัดการ Infrastructure ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องใช้การทำงานแบบอัตโนมัติ จึงเป็นที่มาของคำว่า …

สมัครเรียน